ผู้เขียน: aisrapap

รับเกียรติบัตรร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องตามโครงการการรณรงค์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดศรีสะเกษ