ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
364 ถ.วันลูกเสือ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
33000 โทร.045-617401 โทรสาร. 045-617401