พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

พนักงานราชการ
นายสุบรรณ์ สำเภา
นางสาวกัญญาภัทร ดวงแสง
นายศิริพงษ์ จันทะจิตร
นายณฐาภพ วิถี
นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา
นายสถิตย์ อรรคบุตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชลิญญา ไชยสุกา