User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ประกาศผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ระดับดาวดวงที่ 2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  >>>อ่านเพิ่มเติม<<<