User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนเด็กเจ็บป่วย จำนวน ๑ อัตรา โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน  อ่านเพิ่มเติม