User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 25๖๓  นั้น

บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว  มารายงานตัว ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 25๖๓  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น.  หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อตามที่แนบ<<<อ่านต่อ>>>