Get Adobe Flash player

สวท.ศรีสะเกษFM100.25MHz.


เปิดโลกใบเล็กของเด็กพิเศษ ่วันอังคาร เวลา 14.00-15.00 น.

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้บริหารนางสาววาสนา วิลัยเกษ
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้บริหารนางสาวอารีย์ หงษ์คำ
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือ

 

คู่มือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

แผนพัฒนาชีวิตคนพิการ จ.ศกร่าง แผนพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

เข้าสู่ระบบสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้28
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้82
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา187
mod_vvisit_counterเดือนนี้584
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา734
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด332477

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 3.238.250.73
,
Today: มี.ค. 22, 2023

 

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณรับทุนคุณพุ่ม ปี 2565

 

 

1.การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

2. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

3. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รูปแบบการเรียน โดยใช้เกมเป็นฐานและเทคนิค Visual Thinking

4. กิจกรรมการปั้น เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

5. ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อ (เขาวงกต) ที่มีต่อทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กชายมะม่วง

6. พัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสารโดยใช้บัตรภาพ

7. การลดพฤติกรรมไม่นิ่งของเด็กออทิสติกโดยการจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด (กรณีศึกษาเด็กชายพิชิตชัย สุมามาลย์)

8. การเสริมสร้างสมาธิในการทำกิจกรรมส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

9. การศึกษาความสามารถทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน(Work Boxes System)กรณีศึกษา:ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

10. การฝึกชี้หรือออกเสียงพยัญชนะไทย ก-ฮ โดยใช้หยิบโดยใช้หนอนหนังสือ พยัญชนะ ไทย ก-ฮ ของผู้เรียนบกพร่องทางสติปัญญา

11. การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นให้มีสมาธิโดยการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กชายธีรภัทร จะแส ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

12. การลดพฤติกรรมน ้าลายไหลของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โดยใช้เทคนิคบ้าบัดพฤติกรรมน ้าลายไหล

13. การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Box System)

14. การส่งเสริมทักษะการเขียนและอ่าน คำศัพท์หมวดสี เป็นภาษาอังกฤษด้วยสื่อการสอน

15. การเล่านิทานเรื่องโลกใต้ท้องทะเลประกอบการบวกและลบเลขหนึ่งหลักในผู้เรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเคลื่อนไหว

16.การพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคคลออทิสติกโดยใช้บัตรภาพร่วมกับการให้แรงเสริมเสริมทางบวก

17. การระบายสีโดยใช้ชุดฝึกระบายสีกรอบภาพหนา ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา

18. การลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งในชั้นเรียนของนักเรียนออทิสติกโดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน การมอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

19. การปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้การระบายสี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

20. การพัฒนาความสามารถในการจดจ าสี ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา โดยใช้กิจกรรมเสียบคู่สีและทิศทาง

21. การคัดแยกขยะแต่ละประเภท ส าหรับนักเรียนที่มีบกพร่องทางการเห็น

22. การใช้กล่องทีวีหรรษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

23. กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง และเสริมประสบการณ์ ความมีวินัย โดยการเล่านิทาน ฟังเพลง และเล่นเกม เด็กชายจารุวัฒน์ นามธรรม ของศูนย์การเรียนส าหรับเด็กใน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

24. การพัฒนาความสามารถในการยืนทรงตัวของ เด็กดาวน์ซินโดรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กิจกรรมการฝึก ยืนทรงตัวร่วมกับใช้เทคนิค PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation): Alternating isometric (AI)ในกลุ่มกล้ามเนื้องอและเหยียด สะโพก

25. ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดพัฒนาสมาธิของเด็กสติปัญญา

26. การพัฒนาการผูกเชือกรองเท้าส าหรับที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยสื่อการ ผูกเชือกรองเท้า ปีการศึกษา 2563

27. การใช้กิจกรรมบอดี้โบว์ลิ่ง กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของผู้เรียน บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด ศรีสะเกษ

28. การศึกษากระบวนการสอนการฝึกเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

29. การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การเขียนตามรอยประ

30. การพัฒนาฝึกชี้หยิบโดยใช้บัตรภาพผลไม้น่ารู้ของผู้เรียน

31. การเรียนรู้ค าศัพท์ของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

32. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โดย ใช้กิจกรรมศิลปะ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการพยุห์

33. การพัฒนาชุดเรียนศิลปะเพื่อใช้ในการฝึกสมาธิของเด็กออทิสติก

34. การปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ศิลปะบ าบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

35. การลดพฤติกรรมการไม่นั่งอยู่กับที่ในขณะท ากิจกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดย การปรับสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนของห้องเรียนสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

36. การพัฒนาศักยภาพด้วยยางยืดประยุกต์ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

37. การพัฒนาการผูกเชือกรองเท้าสาหรับที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยสื่อการ ผูกเชือกรองเท้า ปี การศึกษา 2563

38. การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของเด็กชายพุฒิภัทร

39. ผลการใช้กิจกรรมจับดูหนูจะรู้ (Sensory)ที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ ประสาทสัมผัสกับผิวสัมผัสของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

40. การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้แอปพลิเคชั่นร่างกายของฉัน

41. การปรับพฤติกรรมสมาธิสั้นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ดนตรีบ าบัด

42. การใช้การ์ตูนจ าลองภาพเคลื่อนไหวเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กที่มีภาวะออทิซึม สเปกตรัม

43. ผลการสวม – ถอด เสื้อคอปกมีกระดุมโดยใช้ชุดกิจกรรมของผู้เรียนที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการเบญจลักษ

44. การพัฒนาความสามารถด้านการระบายสี โดยใช้ชุดฝึกรูปทรง

45. การจับคู่รูปภาพอุปกรณ์การแต่งกายในชีวิตประจ าวันของเด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญาโดยใช้กิจกรรมการจับคู่รูปภาพอุปกรณ์การแต่งกาย

46. การปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรือารมณ์โดยใช้ กิจกรรมนันทนาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

47. การปรับพฤติกรรมของเด็กที่สมาธิสั้น โดยใช้กิจกรรมศิลปะศูนย์การศึกษาพิเศษ

48. ส่งเสริมทักษะการระบายสีสำหรับนักเรียนที่ความบกพร่องทางสติปัญญา

49.การพัฒนาความสามารถในการสวมเสื้อแบบผ่าหน้ามีกระดุม โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ วิเคราะห์งานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า จังหวัดศรีสะเกษ

50.กรณีศึกษาพฤติกรรมเด็กชายดนุนัย อินจ าโรง ชอบขโมยสื่อการเรียนการสอนกลับบ้าน

กิจกรรมและโครงการ

 

>>พิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2564

>>สถานศึกษาปลอดภัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564

>>ประเมิน มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

>>แนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

>>งานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

>>กิจกรรมวันคนพิการสากล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

>>พิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2563

>>การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษปรจำจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบโรงเรียน

>>โครงการรถรับส่งศูนย์การศึกษาพิเศษปรจำจังหวัดศรีสะเกษ

การเปลี่ยนผ่านสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

กระบวนการเปลี่ยนผ่านเด็ก

คู่มือการเปลี่ยนผ่านสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบการศึกษา

แนวทางการดำเนินงานการเปลี่ยนผ่านสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ระบบการศึกษา

กระบวนการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบการศึกษา มี 4 ระยะ 9 ขั้นตอนดังนี้

การเปลี่ยนผ่านเด็กออทิสติกจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบ SSKTEAM MODEL

รูปแบบการเปลี่ยนผ่านสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด/เขตการศึกษา สู่ระบบการศึกษา

 โรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ

งานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อฯงานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ

บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

สื่อการสอนออนไลน์สื่อการสอนออนไลน์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ


สื่อการเรียนการสอนแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ภายในโรงเรียน