Get Adobe Flash player

สวท.ศรีสะเกษFM100.25MHz.


เปิดโลกใบเล็กของเด็กพิเศษ ่วันอังคาร เวลา 14.00-15.00 น.

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้บริหารนางสาววาสนา วิลัยเกษ
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้บริหารนางสาวอารีย์ หงษ์คำ
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

แผนพัฒนาชีวิตคนพิการ จ.ศกร่าง แผนพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

เข้าสู่ระบบสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้35
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา293
mod_vvisit_counterเดือนนี้1151
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1218
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด314814

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.174.225.82
,
Today: ม.ค. 24, 2022

 

 

กระบวนการให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ มี 3 ระยะ 9 ขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่ 1 ก่อนการให้บริการ

มีการประชุม มอบหมายครู บุคลากร ในการดำเนินการค้นหาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและชุมชน ดำเนินการออกค้นหา และการสมัครเข้ารับบริการ

ระยะที่ 2 การให้บริการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และครอบครัวด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การซักประวัติ การสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความจริงและเป็นปัจจุบัน

การคัดกรองประเภทความพิการ

ดำเนินการประเมินความสามารถและพฤติกรรม การแสดงออก ที่มีความเสี่ยงจะเป็นเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ก่อนส่งแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ระบุประเภทความพิการ

การประเมินความสามารถพื้นฐาน

ดำเนินการประเมินความสามารถในทักษะพื้นฐาน ทั้ง 6 ทักษะ ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคมและอารมณ์ ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ เพื่อให้ได้จุดเด่น/จุดด้อย และนำมาวางแผนการจัดการศึกษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล

การจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ดำเนินการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล ตามแผนดังต่อไปนี้

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IndividualizedEducation Program: IEP)

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (Family and Community Service Plan: FCSP) แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan: IFSP)

แผนการให้บริการช่วงเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individualized Transition Sevice Plan: ITSP)

แผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan: ITP)

การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม

ดำเนินการปฏิบัติตามแผนให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่กำหนดไว้โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ

การประเมินความก้าวหน้า

ดำเนินการประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามแผนให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ตามทักษะการเรียนรู้ 6 ทักษะพื้นฐานและทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ

ดำเนินการชี้แนะ ให้คำแนะนำ รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จ ในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในพัฒนาการทุกด้าน เพื่อให้ได้รับการส่งต่อสู่ระบบการศึกษา

ระยะที่ 3 หลังการให้บริการ

การรายงาน ติดตาม หลังการให้บริการ

ดำเนินการรายงานผล การดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และติดตามเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หลังจากส่งต่อระบบการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ และนำผลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาในปีต่อไป รวมทั้งรายงานผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

กิจกรรมและโครงการ

 

>>พิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2564

>>สถานศึกษาปลอดภัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564

>>ประเมิน มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

>>แนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

>>งานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

>>กิจกรรมวันคนพิการสากล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

>>พิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2563

>>การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษปรจำจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบโรงเรียน

>>โครงการรถรับส่งศูนย์การศึกษาพิเศษปรจำจังหวัดศรีสะเกษ

การเปลี่ยนผ่านสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ

งานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อฯงานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ

บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

สื่อการสอนออนไลน์สื่อการสอนออนไลน์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ


สื่อการเรียนการสอนแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ภายในโรงเรียน